Prevencija trgovanja ljudima

Trgovanje ljudima je ozbiljan društveni problem jer najdrastičnije ugrožava osnovna ljudska prava. U Republici Hrvatskoj nalaze se četiri sigurne kuće za prihvat žrtava trgovine ljudima kojima se bave educirani timovi Crvenog križa i drugih humanitarnih udruga. Gradsko društvo Crvenog križa Poreč radi i na prevenciji trgovanja ljudima upoznajući najugroženije

skupine mladih kroz predavanja i radionice s tom problematikom, kroz edukacije za edukatore, edukacije u Ljetnom kampu Špadići, organiziranjem izložbi na temu trgovine ljudima za građanstvo u suradnji s Pučkim otvorenem učilištem Poreč te gostovanjem u Dječjoj knjižnici. Radionice se održavaju u drugim razredima Osnovne škole u sklopu Programa...

pročitaj više

Prevencija trgovanja ljudima

Trgovanje ljudima je ozbiljan društveni problem jer najdrastičnije ugrožava osnovna ljudska prava. U Republici Hrvatskoj nalaze se četiri sigurne kuće za prihvat žrtava trgovine ljudima kojima se bave educirani timovi Crvenog križa i drugih humanitarnih udruga. Gradsko društvo Crvenog križa Poreč radi i na prevenciji trgovine ljudima upoznajući najugroženije skupine mladih kroz predavanja i radionice s tom problematikom.

UČESTALA PITANJA:

Tko su trgovci ljudima i njihove žrtve?

Trgovci ljudima su osobe koje u procesu trgovanja ostvaruju profit prijevarom, prinudom ili drugim oblicima izrabljivanja, pritom kršeći temeljna ljudska prava. Do žrtava dolaze na različite načine. Iza naizgled primamljivih i dobro plaćenih poslova i/ili ponuda za dodatno školovanje u inozemstvu putem agencija, često se krije organizirani kriminal. Trgovci ljudima mogu biti i Vaši poznanici, prijatelji ili rođaci. Oni osobno ili putem oglasa u lokalnim sredstvima priopćavanja vrbuju svoje žrtve koje ih vrlo često poznaju. Obično ostavljaju dojam vrlo profesionalnih, ugodnih i prijateljskih osoba i sve je naizgled legalno. Nude pokrivanje troškova putovanja i rješavanje svih ostalih problema (rješavanje potrebne dokumentacije i osiguravanje smještaja). Međutim, kad stignu do konačnog odredišta, njihovo se ponašanje odjednom mijenja. Prije ili tijekom puta žrtvama oduzimaju osobne dokumente radi "sigurnosti". Žrtve u stranoj zemlji preuzima drugi predstavnik i tad one po prvi puta shvaćaju da su prodane nakon čega bivaju prisiljene ilegalno raditi kako bi pokrile sve nastale troškove koji neprestano rastu. Od tog trenutka postaju žrtve.

Koje su posljedice trgovanja ljudima ?

Žrtve obično ne poznaju jezik i običaje zemlje u kojoj se nalaze. Trgovci ih smještaju na osamljena mjesta što im omogućava da ih drže u podređenom položaju te tjeraju na rad, prostituciju ili prošnju. Time počinje poniženje koje se, uz fizičko nasilje i ograničavanje slobode kretanja, pretvara u strah za život. Takav život u stalnom strahu od zlostavljanja, deportacije i ubojstva vrlo često ostavlja ozbiljne psihičke i fizičke posljedice. Žrtve nerijetko postaju ovisne o alkoholu i drogi, a zbog rada u nehigijenskim okolnostima, bez liječničkog nadzora, razne bolesti velika su prijetnja njihovu zdravlju i životu. Na taj način ugroženo im je pravo na: život, slobodu kretanja, dostojanstvo, sigurnost, jednakost, zdravlje i odlučivanje o vlastitom tijelu.

Koje su mjere opreza ?

Na razgovoru za posao. Temeljito se raspitajte o svim detaljima posla i zatražite da Vam se predoči i objasni ugovor koji mora biti jasan, napisan na Vašem jeziku i koji mora sadržavati: ime države i grada u kojemu ćete raditi te ime i adresu agencije preko koje se zapošljavate ime poslodavca te njegovu adresu i broj telefonske fiksne linije (ne samo broj mobilnog telefona!), dužinu trajanja ugovora i posljedice raskida ugovora. Ugovor mora biti jasno napisan u četiri primjerka, dva na stranom jeziku i dva na Vašem materinjem jeziku. Po jedan primjerak od svakog ugovora ostaje Vama. Prije polaska na put: Stupite u kontakt s poslodavcem i detaljno se raspitajte o poslu koji ćete obavljati! Obavezno naučite osnovne fraze jezika zemlje u kojoj ćete raditi! Nabavite vodiče, planove gradova, adrese za kontakt (policija, konzularni uredi RH). Napravite kopije svih dokumenata i čuvajte ih kod sebe! Roditeljima i prijateljima ostavite: kopiju putovnice, vize i ugovora te fotografiju, adresu i broj telefona prebivališta u inozemstvu, adresu i broj telefona prijatelja u zemlji u koju putujete. Za rad u inozemstvu potrebna Vam je radna dozvola. Zatražite je osobno! U slučaju da se nađete u nevolji i ne možete slobodno razgovarati, barem s jednom osobom dogovorite tajnu rečenicu koja će upozoriti da Vam je potrebna pomoć! Kad krenete na put: Ne odvajajte se od putovnice i nemojte je davati nikome osim ovlaštenim službenicima. Ako putujete u grupi, upoznajte se sa suputnicima. Obratite pažnju na putove i granične prijelaze tijekom puta! Održavajte redovne kontakte s obitelji i prijateljima!

Na koji broj nazvati u slučaju bilo kakve sumnje vezane uz trgovanje ljudima ?

Kontakt telefon : SOS 0800–77–99, Policija 192, GDCK Poreč 052/431–013

NOVOSTI

STUPITE U KONTAKT

POŠALJI
crveni križPoreč

GDCK Poreč

Partizanska 7/a

52440 Poreč

Kontakt:

Tel: 052/452-248

Fax: 052/431-013

hck.gdck.porec@pu.t-com.hr