Odgovor na katastrofe

Crveni križ pomaže ljudima koji su u potrebi, u katastrofama i izvanrednim situacijama svih vrsta. Poplave, potresi, izbjeglice ili željeznička nesreća, možemo i dalje nabrajati - svaka katastrofa ima mnogo lica. Desetljeća iskustva omogućila su učinkovitu i brzu reakciju volontera Crvenog križa. Volonterstvo je prednost za društvo u cjelini i pojedinca

volontera jer jača osjećaje povjerenja, solidarnosti i uzajamnosti među građanima te stvara mogućnosti za aktivno sudjelovanje.1 Tijekom posljednjih godina u svijetu je značajno porastao broj prirodnih katastrofa i katastrofa izazvanih ljudskim faktorom, a taj trend će se, nažalost, vjerojatno nastaviti.2 Velike tragedije koje se učestalo događaju...

pročitaj više

PRVA POMOĆ KOD SRČANOG UDARA

Priprema za djelovanje u katastrofama je jako bitna iz razloga što se članovi timova, volonteri i sve osobe koje su ukljućene u program pripreme i djelovanja u katastrofama i izvanrednim situacijama trebaju izvježbati i znati primijeniti svo znanje i vještine koje su stekli prilikom edukacija te naravno koristiti svu opremu koja nam je na raspolaganju. Vježbati treba kontinuirano jer se u ztrenutku potrebe jedino s dobrom pripremom može dobro djelovati!

PRIJAVNICA

POŠALJI

UČESTALA PITANJA:

Što je to priprema za djelovanje u katastrofama i izvanrednim situacijama?

Crveni križ pomaže ljudima koji su u potrebi, u katastrofama i izvanrednim situacijama svih vrsta. Poplave, potresi, izbjeglice ili željeznička nesreća, možemo i dalje nabrajati - svaka katastrofa ima mnogo lica. Desetljeća iskustva omogućila su učinkovitu i brzu reakciju volontera Crvenog križa. Hrvatski Crveni križ sastavni je dio sustava zaštite i spašavanja u Republici Hrvatskoj. Predstavnici Hrvatskog Crvenog križa članovi su kriznih stožera na nacionalnoj, županijskoj i gradskoj razini. Hrvatski Crveni križ sudjeluje u aktivnostima vezanima uz krizne situacije, tijekom svih faza krize, od pripreme preko odgovora na kriznu situaciju i pomoći u oporavku po završetku krize. Hrvatski Crveni križ priprema se i djeluje u katastrofama i izvanrednim situacijama. Osposobljava ekipe za djelovanje u katastrofama na lokalnoj i nacionalnoj razini te informira stanovnike svih dobnih skupina o postupcima i pravilnom ponašanju u takvim situacijama. Novčanim sredstvima nabavlja se potrebna oprema koja se pohranjuje u Centralnom skladištu Hrvatskog Crvenog križa u Zagrebu i u regionalnim skladištima. Priprema ekipa za djelovanje u katastrofama i izvanrednim situacijama organizira se na lokalnoj razini kroz osposobljavanje gradskih i županijskih interventnih timova. Svaki član usvaja osnovna znanja iz prve pomoći, psihosocijalne podrške, sigurnosti i samozaštite te komunikacije. Zatim se specijalizira iz nekog od područja: prve pomoći (napredna obuka), procjene situacije, poslova službe traženja, organizacije prihvata i smještaja ili osiguranja pitke vode i minimalnih higijenskih uvjeta. Najbolji članovi interventnih timova pozivaju se na dodatne obuke za djelovanje u međunarodnim misijama pomoći. Uspješnim sudjelovanjem u međunarodnim misijama, volonteri i zaposlenici Hrvatskog Crvenog križa opravdavaju ulaganje u ljudske i materijalne resurse.

Zašto volontirati u kriznim situacijama?

Volonterstvo je prednost za društvo u cjelini i pojedinca volontera jer jača osjećaje povjerenja, solidarnosti i uzajamnosti među građanima te stvara mogućnosti za aktivno sudjelovanje. Tijekom posljednjih godina u svijetu je značajno porastao broj prirodnih katastrofa i katastrofa izazvanih ljudskim faktorom, a taj trend će se, nažalost, vjerojatno nastaviti. Velike tragedije koje se učestalo događaju u cijelom svijetu naglašavaju potrebu razvoja i usavršavanja službi za pripremu i odgovor na krizne situacije, što je slučaj i u Republici Hrvatskoj. Takve tragedije iziskuju potrebu reagiranja, ne samo nadležnih javnih institucija već i šire zajednice, gdje posebno dolazi do izražaja uloga volontera koji pomažu pogođenom stanovništvu. Volontiranje je vrijedan dio svake zajednice. Volonteri dolaze iz svih segmenata društva. U vrijeme kriznih situacija baš svatko ima potencijal doprinijeti svojom osobnom snagom i znanjima. Socijalna i ekonomska vrijednost volontiranja u kriznim situacijama; Volonterstvo je "univerzalna ljudska pojava", od važne društvene i ekonomske koristi za društvo. Znanstvenici procjenjuju ukupnu gospodarsku vrijednost svjetske volonterske radne snage na gotovo 1,4 trilijuna dolara, odnosno više od 2 posto globalnog bruto dohotka (BDP). Mjerenje gospodarske vrijednosti volontiranja te poticanje vlada zemalja na donošenje strategija koje promiču volontiranje proširilo bi svijest o stvarnoj vrijednosti volontera. Prema istraživanjima (UNISDR), jedna kuna uložena u smanjenje rizika od katastrofa, što znači i u edukaciju volontera, donosi uštedu od sedam kuna prilikom smanjenja štete u kriznoj situaciji. Ipak, socijalna vrijednost volontiranja veća je čak i od ekonomske. Volonteri ulažu svoje vrijeme, vještine, znanja, talente i volju očekujući zauzvrat jako malo. Važno je prepoznati njihov doprinos te ih poticati, isticati vrijednost njihovog doprinosa i odati priznanje za njihov rad. Pojedinačni volonteri, kao i organizirane skupine volontera, mogu ponuditi obilje vještina i resursa koji se mogu koristiti prije, za vrijeme i nakon krizne situacije. Volontiranje u Hrvatskom Crvenom križu; Ukoliko želite postati volonter Hrvatskog Crvenog križa javite se u Gradsko društvo Crvenog križa Poreč. Temeljem Vaših znanja i iskustava postoji mogućnost da Vas se uputi na različite edukacije na regionalnom, nacionalnom ili međunarodnom nivou. Nakon toga postoji mogućnost sudjelovanja u različitim akcijama pomoći u Hrvatskoj ili svijetu.

Kako se pripremiti na neku kriznu situaciju?

Hrvatski Crveni križ je u cilju poboljšanja pripreme građanstva za djelovanje u kriznim situacijama, te jačanja otpornosti na krizni događaj pokrenuo projekt «Set2GO». Projekt promovira pripremu obiteljskog ruksaka za krizne situacije, «Set2go», koji sadržava osnovne artikle nužne za prve trenutke nakon kriznog događaja. Namjera nam je podignuti razinu pripremljenosti hrvatskih obitelji u budućim mogućim kriznim događajima. Projekt se provodi kroz edukativne radionice "Informirani - pripremljeni - zajedno" za građanstvo i lokalne zajednice.

NOVOSTI

STUPITE U KONTAKT

POŠALJI
crveni križPoreč

GDCK Poreč

Partizanska 7/a

52440 Poreč

Kontakt:

Tel: 052/452-248

Fax: 052/431-013

hck.gdck.porec@pu.t-com.hr